บริษัท วีอาร์เกรทเคมีเคิล จำกัด

 

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2548 โดยคณะผู้ก่อตั้งเป็นผู้มีความรู้ในสาขาวิชาเคมีโดยเฉพาะ เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ผลิตสารเคมีที่ใช้สำหรับงานระบบ Boiler,Cooling,Chiller และ RO โดยจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำของลูกค้า และเพื่อให้การบริการด้าน water treatment ครบวงจร  บริษัทฯ จึงได้เพิ่มบริการในการให้คำปรึกษา จัดหา จัดจำหน่าย สารเคมีสำหรับระบบบำบัด และขยายหน่วยธุรกิจ ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังได้จัดจำหน่ายสารเคมีพื้นฐาน  สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับธุรกิจประเภทฟาร์ม จนเป็นที่ยอมรับในเรื่องของคุณภาพและการบริการไปทั่วภาคตะวันออกของประเทศไทย

ปัจจุบันบริษัทสามารถขยายธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ

- กลุ่มเคมีภัณฑ์  ผลิตและจำหน่ายสารเคมีที่ใช้ระบบ Boiler, Cooling, Chiller และ RO จำหน่ายสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำ       

- กลุ่มไฮดรอลิค จำหน่ายอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ ATOS Hydraulics         

- กลุ่มบรรจุภัณฑ์ (PACKAGING) บริษัทฯ จัดตั้งโรงงานผลิต กล่องฟิวเจอร์บอร์ด กล่องบรรจุภัณฑ์ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย   และยังมีบริการออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

- กลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้จัดตั้งโรงงานทอถุงมือผ้าฝ้ายด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย   จำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองทุกชนิดที่จำเป็นในโรงงานอุตสาหกรรม