บริษัท วีอาร์เกรทเคมีเคิล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2548 โดยคณะผู้ก่อตั้งเป็นผู้มีความรู้ในสาขาวิชาเคมีโดยเฉพาะ เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ผลิตสารเคมีที่ใช้สำหรับงานระบบ Boiler,Cooling,Chiller และ RO โดยจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำของลูกค้า และเพื่อให้การบริการด้าน water treatment ครบวงจร  บริษัทฯ จึงได้เพิ่มบริการในการให้คำปรึกษา จัดหา จัดจำหน่าย สารเคมีสำหรับระบบบำบัด และนอกจากนี้ยังได้จัดจำหน่ายสารเคมีพื้นฐาน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับธุรกิจประเภทฟาร์ม จนเป็นที่ยอมรับในเรื่องของคุณภาพและการบริการไปทั่วภาคตะวันออกของประเทศไทย 

     จากที่บริษัทได้ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับด้านเคมีภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนาน ทางบริษัทยังได้ขยายหน่วยธุรกิจให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในธุรกิจอุตสาหกรรม ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทสามารถขยายธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ

1. กลุ่มเคมีภัณฑ์  ผลิตและจำหน่ายสารเคมีที่ใช้ระบบ Boiler, Cooling , Chiller  และ RO จำหน่ายสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำ เช่น สารตกตะกอน แพค (PAC) , สารส้ม, เฟอร์ริกคลอไรด์ (Ferric Chloride),  ปูนขาว โพลิเมอร์ (Polymer)   โซดาไฟ กรดเกลือ กรดซัลฟุริก ฯลฯ ระบบกรองทราย คาร์บอน  เรซิน และผลิตภัณฑ์เคมีพื้นฐานต่างๆ เช่น คลอรีนน้ำ 10%   ฟอร์มาลีน ฯลฯ

2. กลุ่มอุปกรณ์ไฮดรอลิก จำหน่ายอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส, เยอรมัน และอิตาลี เป็นต้น โดยเน้นการจำหน่ายวาล์ว และปั๊มประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานผู้ผลิตเครื่องจักรและเครื่องยนต์รถบรรทุกขนาดใหญ่ 

3. กลุ่มบรรจุภัณฑ์ (PACKAGING) บริษัทฯ จัดตั้งโรงงานผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และยังมีบริการออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

4. กลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมบริษัทฯ ได้จัดตั้งโรงงานทอถุงมือผ้าฝ้าย จำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็นในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เศษผ้าสำหรับทำความสะอาด ฟิมล์พันพาเลต ถุงขยะ เป็นต้น 

เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ จัดส่งสินค้าให้ตรงเวลาและรวดเร็วเพื่อตอบสอนงความต้องการของลูกค้า ให้ครอบคลุมทั่วภาคตะวันออกของประเทศไทยในทุกกลุ่มธุรกิจอันได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม,โรงแรม,โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า,ฟาร์ม และกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ