ผลิตภัณฑ์เทปกาว

OPP TAPE สีใส OPP TAPE สีน้ำตาล    กระดาษกาวย่น  เทปกาวสำหรับตีเส้น เทปกั้นเขต