ผลิตภัณฑ์ผ้า

ผ้าสีเย็บวน ผ้าขาวปึก / ผ้าขาวเย็มวน ผ้าปิดจมูก 2 ชั้น

ผ้าปิดจมูก 3 ชั้น